Konferencja w Sulejowie

Konferencja Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego w Sulejowie

W drugi weekend listopada (5.11. – 7.11. 2010 r.) w Sulejowie odbyła się Konferencja Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego zorganizowana przez naczelnego kapelana, pastora Piotra Wisełkę.
Konferencja stanowiła wyjątkową okazję do tego, by kapelani i pracownicy Służby Więziennej opowiedzieli o swoich problemach w pracy ze skazanymi, wymienili się doświadczeniami, a także podzielili się sukcesami i porażkami na tej niwie.
Gośćmi konferencji byli: pracownik CZSW odpowiadający za współpracę administracji więziennej z kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi – major Tomasz Głowik, Magdalena Szcześniewska pracująca na terenie jednego z łódzkich zakładów karnych z więźniami skazanymi za przestępstwa seksualne oraz Wiesław Gościej – pastor zboru w Radomsku. Wykłady dotyczyły zjawiska samobójstw w więzieniach, profilaktyki osadzonych za przestępstwa na tle seksualnym, a także wiary, która nie daje się zwyciężyć okolicznościom.
Pośród kapelanów znajdowało się wielu dawnych przestępców, którzy kiedyś odbyli karę pozbawienia wolności, a dzisiaj systematycznie odwiedzają więzienia i głoszą Dobrą Nowinę.  Podczas konferencji mogliśmy usłyszeć wiele świadectw o tym, jak obfite plony wydaje służba w więzieniu – jak wielu skazanych przyjmuje Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Niezwykle istotny punkt programu stanowiło zwiedzanie najnowocześniejszego zakładu karnego w Polsce, znajdującego się w Piotrkowie Trybunalskim.

Pokoje dla uczestników oraz sale wykładowe znajdowały się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej położonego nieopodal wielkiego kompleksu klasztornego, którego początki sięgają XII wieku. Personel ośrodka w Sulejowie tworzyli więźniowie zakładu półotwartego. Aż trudno było w to uwierzyć, bowiem obsługa zdawała się dorównywać zawodowcom z najbardziej prestiżowych hoteli. Pod koniec konferencji uczestnicy mieli okazję podziękować personelowi i wręczyć każdemu Nowy Testament.


Leave a Reply