VIII Konferencja Misji Więziennej

W dniach 30 sierpnia do 1 września 2013 roku odbyła się Konferencja Misji
Więziennej List do Filemona VIII.

Reportaż z VIII Konferencji Misji Więziennej