cze 10 2012

Wy jesteście solą Ziemi – Konferencja w Popowie

Wy jesteście solą Ziemi… – pod takim tytułem odbyła się konferencja kapelanów więziennych w Popowie w dniach 23 -25 marca 2012.
Popowo to mała miejscowość nad Bugiem, gdzie znajduje się Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.
Po raz pierwszy Misja Więzienna korzystała z gościnności tego ośrodka. Wszyscy wrócili zadowoleni z komfortu i atmosfery, jaka tam panowała.

W konferencji brali udział kapelani i wolontariusze z Kościoła Zielonoświątkowego oraz zaprzyjaźnionych z Misją kościołów i wspólnot ewangelicznych.
Wraz z zaproszonymi gośćmi w konferencji wzięły udział 72 osoby.

Zaproszeni goście

Naczelny kapelan pastor Piotr Wisełka zaprosił do udziału w konferencji gości z zagranicy. Pani Doris Berdhardson przyjechała ze Szwecji, a Tony Stone z Wielkiej Brytanii.

Pani Doris jest kapelanem w jednym ze szwedzkich więzień oraz członkiem władz międzynarodowej organizacji kapelanów więziennych IPCA (International Prison Chaplain Assotiation). Podzieliła się z uczestnikami konferencji refleksją na temat stanu posług kapelańskich w Szwecji i na świecie. Jej wystąpienie i prezentacja pozwoliły słuchaczom poczuć się częścią światowej służby dla uwięzionych. Zobaczyli także, jak wiele jest jeszcze krajów, gdzie posługa nie jest łatwa i gdzie warunki w więzieniach są dużo trudniejsze niż w Polsce.
Tony Stone to wspaniały ewangelista. Współpracował z Billy Grahamem i Reinhardem Bonke.

Pomimo podeszłego wieku jest ciągle aktywny i jego przesłanie jest bardzo zachęcające.
Tak było i tym razem. Tematem jego posługi było:
• Czego oczekuje współczesny człowiek
• Nasza służba nie może się obejść bez – … Bez zwiastowania o krwi Jezusa; bez wiary; bez Słowa Bożego, bez troski i miłości i bez dyscypliny.

Świadectwa

Jak zwykle piątkowy wieczór był poświęcony na dzielenie się świadectwami. Jest to wspaniały czas, kiedy uczestnicy konferencji opowiadają o swoich doświadczeniach, troskach i zmaganiach, ale też o zwycięstwach i sukcesach. Tak było i tym razem. Cenne były też te świadectwa, które mówiły o powołaniu. Zwłaszcza te, które pokazały, że Bóg powołuje do służby w więzieniu nie tylko mężczyznę, ale też jego żonę.

Ciekawy wykład

Przedstawiciel CZSW odpowiedzialny za tzw. Dział Ochrony przedstawił wykład na temat zasad funkcjonowania jednostki penitencjarnej i ewentualnych zagrożeń dla osób do niej wchodzących, czyli dla kapelanów i innych usługujących. Wykład i dyskusja pokazały, jak bardzo ważnym zagadnieniem jest właściwa postawa funkcjonariuszy, ale też osób, które przychodzą do więzienia. Naczelny Kapelan podsumował dyskusję w ten oto sposób: „Gospodarz robi wszystko by godnie podjąć gości, a goście szanują zwyczaje, jakie panują w domu gospodarza.”

Pan pułkownik

Od kilku lat pracownikiem CZSW odpowiadającym za współpracę administracji więziennej z kościołami jest Pan Tomasz Głowik. Uczestniczył w kilku naszych konferencjach. Był ich współorganizatorem, a także dzielił się ciekawymi wykładami.
Przez uczestników konferencji był nazywany po prostu „panem majorem”. W międzyczasie awansował do stopnia ppłk i nazwano go „panem pułkownikiem”. Niestety ze względu na przejście do pracy nauczyciela akademickiego uczestniczył w konferencji po raz ostatni.

Pastor Piotr Wisełka w imieniu wszystkich uczestników konferencji podziękował mu za owocną współpracę i wręczył upominek.

Odświeżenie

Udział w konferencji dał możliwość odpoczynku w ciszy i obcowaniu z przyrodą pięknego nadbużańskiego parku i lasu. Atmosfera konferencji, głoszone słowo, świadectwo, modlitwa i uwielbienie dały nową zachętę i zapał do służby. Uczestnicy wyjeżdżali do domów zadowoleni w przeświadczeniu, ze uczestniczą w wielkim przedsięwzięciu.
Tytuł konferencji wskazywał na to, ze służba kapelanów ma sens. Nawróceni i niewracający na drogę przestępczą więźniowie to lepsze i zdrowsze duchowo społeczeństwo. Jak to ujął organizator – naczelny kapelan: „Mam poczucie, że wpływam na losy mojego kraju”.