Świadectwa

Dla Pana Jezusa ważna jest każda osoba, bez względu na stan posiadania, wykształcenie, wiek czy przynależność religijną. Biblia mówi: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”.  Jedyny ratunek przed zasłużoną Bożą karą to oddanie swojego życia Panu Jezusowi – uczynienie Go osobistym Panem i Zbawicielem.

„Albowiem jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz”. Zbawienie jest dla każdego, także dla tych, którzy znajdują się w więzieniach. „Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska obfitowała”. Świadectwa osób, które nawróciły się w zakładach karnych, wskazują na wielką miłość i miłosierdzie Boga Ojca. Oto niektóre z nich:

Wolny dzięki Jezusowi – świadectwo Irka

Boże pomóż – świadectwo Adama

Ocalona od ognia – świadectwo Magdy

Córka alkoholika córką Króla